Ren operationsstue

Ren operationsstue

1. Forhindring af forurenende stoffer udenfor i at trænge ind i operationsstuen

2. Renseluft, som strømmer ind i operationsstuen

3. Opretholdelse af overtrykstilstanden

4. Hurtigt og effektivt udtømmer forureningen lige inde i rummet

5. Bekæmpelse af forurening og mindskelse af muligheden for forurening

6. Sterilisering og desinficering af genstande og til montering

7. Omgående bortskaffelse af forurenede genstande.

Generel ren operationsstue

General Clean Operating Theatre er til generel kirurgi (undtagen klasse A-kirurgi), gynækologisk operation, osv.

Maksimal gennemsnitlig koncentration af bundfældningsbakterier: 75~150/m³

Luftrensning: Klasse 10.000

Luft renset med primær-, medium- og HEPA-filtre strømmer i rækkefølge gennem udløbet på loftet ind i operationsstuen, og renset ren luft presser den forurenede luft ud af udløbet for at sikre, at salen forbliver ren.

Laminar Flow Operating Theatre anvender luftrensningsteknologier til forskelligartet at kontrollere og behandle mikrobiologisk forurening med det formål at sikre, at rummets renhed er egnet til forskellige operationer og at give rene og komfortable driftsforhold med korrekt temperatur og fugtighed

COT4 COT2 COT3

Ren operationsstue