Hårdhedstester

  • OLABO Manuel eller Automatisk Digital Tablet Hårdhedstester

    OLABO Manuel eller Automatisk Digital Tablet Hårdhedstester

    Tablet hårdhed tester bruges til at måle knuse hårdhed af tabletter.Højpræcisionstryksensor sikrer præcisionen og reproducerbarheden af ​​testen.Manuel læsning og manuel tabletkomprimering, nem betjening. Systemet kan realisere automatisk visning, automatisk låsning, automatisk nulstilling, automatisk cyklustest, automatisk lineær fejlkorrektion og automatisk fejldiagnose.