Patologi arbejdsstation

  • OLABO Patologisk Arbejdsstation for Laboratoriehospitalet

    OLABO Patologisk Arbejdsstation for Laboratoriehospitalet

    Patologisk prøveudtagningsbænk er meget udbredt på hospitalets patologiske afdeling, patologisk laboratorium osv. Rimeligt ventilationssystem beskytter operatøren væk fra den skadelige gas, der produceres af formalinen under prøvetagning.Varmt- og koldtvandssystemet sikrer, at det kan tilpasse arbejdet i forskellige klimaer.